O nás

PRO.Italia je projekt Italsko-české obchodní a průmyslové komory (Camic), který má za cíl propagovat značku Made in Italy v České Republice, a to především v oborech Gastronomie a cestovní ruch se zaměřením na odbornou veřejnost, obchod a vzdělávání.

Od roku 2001 se Camic stará o prezentaci Itálie jak na úrovni B2B, tak B2C, a to skrze nesčetné projekty a akce uskutečněné na podporu malých a středních podniků: obchodní mise na klíč, průzkum trhu, vyhledávání potenciálních obchodních partnerů, organizace delegací českých firem na obchodní cesty do různých oblastí Itálie, účast na veletrzích, aj.

V posledních letech byly zrealizovány i nové projekty zaměřené na odborné vzdělávání, započali jsme nové spolupráce s odbornými školami, zejména z oblasti hotelového řízení a cestovního ruchu, vzdělávání a masterclass pro pracovníky ze segmentu ho.re.ca, pro osvětlení a zdůraznění problematiky původu zboží a jeho následné prezentace na cizích trzích, to vše i v souvislosti s fenoménem dnešní doby: tzv. Italian sounding.

Mission

Itálie je strategickým partnerem pro Českou Republiku. Vzájemná obchodní výměna obou zemí převýšila 17 miliard € ročního obratu v roce 2022. Se týče italského exportu gastronomických produktů do ČR, hodnota se pohybuje nad částkou 576 milionů € se stále rostoucí tendencí. Cestovní ruch nezůstává pozadu, jelikož Itálie je pro Čechy jednou z nejoblíbenějších destinací, již stabilně je po Chorvatsku druhou nejvyhledávanější zemí pro zahraniční turismus Čechů, a to s více než 1.789.784 výjezdy ročně, tedy s ročním nárůstem o 49%.

PRO.Italia vzniká tedy jako nástroj určený zejména odborníkům, jehož účelem je správně propojit poptávku s nabídku v konkrétní efektní formě, ať už účastí na profesionálním eventu, nabídkou specifických služeb nebo poskytnutím informační podpory. Naším cílem je propagace typických italských výrobků, řemesel a tradic v jejich regionální diversitě, představení italských oblastí se všemi jejich geografickými i kulturními rozdíly, to vše skrze události a služby organizované na klíč, za podpory a spolupráce s řadou italských a českých partnerů na vysoké profesionální úrovni.

Projekty a služby

PRO.Italia nabízí širokou škálu projektů, jež byly navrženy tak, aby odpovídaly poptávce obou trhů:

  • Kompletní organizace obchodně zaměřených misí v oborech gastronomie a cestovní ruch
  • Workshop B2B pro nakupující firmy, novináře i leadry veřejného mínění
  • Projekty zkušebního zařazení do portfolia retailových řetězců v České Republice
  • Masterclass pro odborníky v České Republice
  • Marketingové a co-marketingové aktivity v České Republice
  • Organizace delegací nákupčích a tour operátorů na odborné a obchodně-poznávací akce v Itálii
  • Vyhledávání potenciálních dodavatelů a obchodních partnerů v Itálii i v České Republice
  • Účast na oborových veletrzích v Itálii i v České Republice
  • Vzdělávání a profesní školení pro personál v oboru ho.re.ca
Kontaktujte nás!

Kontaktujte referenta projektu Italsko-české obchodní a průmyslové komory na této emailové adrese: imprese@camic.cz.